השכרת בידוריות לכל מטרה
השכרת חגורי קול ומערכות TOUR GUIDE

 
אהוד ארד 050-7700235  |  aradsolution@gmail.com  |  כתובת דואר :יעל רום 18 פתח תקוה