אהוד ארד. מנכ"ל. 050-7700235.
aradsolution@gmail.com
כתובת דואר: יעל רום 17, פתח תקוה.
 
אהוד ארד 050-7700235  |  aradsolution@gmail.com  |  כתובת דואר :יעל רום 18 פתח תקוה